Secretaris

Het jeugdbestuur van HH97 is per direct op zoek naar een secretaris voor de jeugdafdeling. Als secretaris werk je in een omgeving met veel enthousiaste vrijwilligers en binnen een afdeling waar nog veel rek in zit wat mooie uitdagingen met zich mee brengt.

Functieomschrijving

De secretaris vormt tezamen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de HH97. Vanuit de functie houdt de secretaris zich bezig met beleid maken en dit (laten) uitvoeren ten behoeven van HH97 en het bewaken van het functioneren van de organisatie en bijbehorende procedures.

Taken behorend bij de functie

  • Bepaald mede het beleid van de jeugdafdeling;
  • Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van HH97;
  • Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de KNVB;
  • Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de jeugdafdeling en legt de daarin opgenomen besluiten vast;
  • Legt actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan;
  • Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken;
  • Verzorgt de administratie van strafzaken, de adreslijst van leden van de jeugdcommissie, jeugdtrainers en leiders;
  • Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd;

Voor vragen of beter nog belangstelling, neem contact op met Henk-Jan Lip (06-83639559) of Wout Smit (06-46960256)