Indeling voor seizoen 22/23

Indeling voor seizoen 22/23

Hallo beste voetballers(sters), ouders en verzorgers,

Er zijn in deze voorlopige wederom een aantal wijzigingen doorgevoerd. Door een aantal redenen waren wij genoodzaakt om deze wijzigingen door te voeren.  Via de knop indeling 2022-2023 kom je weer bij de indelingslijst. Hier kan je zien welke dat zijn geweest, maar ook in welk team je volgend seizoen voorlopig bent ingedeeld. De indeling blijft dus nog altijd voorlopig, want deze indeling kan gedurende het seizoen 2022-2023 steeds aangepast kunnen worden. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van jullie als voetballer(ster). Ook factoren als het stoppen van  voetballers (sters), of juist als er nieuwe voetballers(sters) bij komen kan het zijn dat de voorlopige indeling kan worden gewijzigd. Dit gebeurt natuurlijk met ruggespraak van trainers en ouders.

Bekijk de indeling

Hoe komt zo’n indeling tot stand?

Gedurende het seizoen 2021-2022 werden alle voetballer(sters) van HH’97 beoordeeld door een tweetal Hoofd Jeugd Opleidingen. Deze werden ondersteund door twee mensen uit het bestuur van HH’97. Deze Technische Commissie  heeft vele uren met elkaar vergaderd, maar ook werden de trainers van seizoen 2021-2022 gevraagd om input te geven. Uit al deze beoordelingen zijn de teams voor seizoen 2022-2023 samengesteld. Hierbij worden de volgende factoren zoals leeftijd, fysieke gesteldheid en voetballende kwaliteit natuurlijk ook  meegenomen

Bovenbouw

Dit zijn de teams JO19, JO17 en JO15. Bij JO17 en JO15 kunnen we door het aantal spelers in deze categorieën twee teams samenstellen. Zowel de trainers van de JO17 en JO15 geven de komende week (weken) nog een aantal selectietrainingen en starten in augustus hier ook weer mee. Na deze trainingen worden de teams Jo17-1, JO17-2 en JO15-1 en JO15-2 samengesteld door de trainers in overleg met de HJO’s. Voor wat betreft JO19-1 is er één team.

Middenbouw

JO13, JO12, MO12 en JO11 zijn de teams in de middenbouw. Voor JO13 en JO11 geldt dat uit deze leeftijdscategorieën elk één team gevormd kan worden. Dit heeft met het aantal voetballers(sters) te maken. Voor JO12- 1, JO12-2 en MO12-1 is het zo dat we drie teams kunnen vormen. De indeling is, weliswaar nog steeds voorlopig, maar wel herzien en aangepast. Indien nodig worden er voor de JO12-1 en -2 nog selectiewedstrijden gehouden.

Onderbouw

JO10, JO09, JO08 en JO07 vormen de onderbouw. JO10, JO09 en JO08 vormen elk twee teams voor het seizoen 2022-2023. De verdeling is weer gemaakt op de informatie van de TC en de trainers van het seizoen 2021-2022. Voor JO10 is het zo dat er één team wordt gemaakt op basis van het aantal. Komen hier in de komende periode nieuwe spelers bij worden deze er bij ingedeeld. Dit geldt ook voor JO07 (de kabouters). Deze laatste groep speelt nog geen KNVB-competitie.

Tot slot

De indeling is met grote zorgvuldigheid gedaan, maar het kan zijn er voetballers(sters) niet in de lijst staan. Als je dit ontdekt, wil je dit dan per mail doorgeven naar g_slomp@kpnplanet.nl. Verder willen we de trainers danken voor hun inbreng en danken we jullie voor de medewerking en begrip voor de totstandkoming van deze voorlopige indeling.

Verder wensen we ieder een prachtige zonovergoten vakantie toe.

Namens HJO’s HH’97
Bestuur HH’97
Gert Slomp